Vivre Logo Contact ons
Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact
Het verhaal van
Hilde Indicerend kinderverpleegkundige

“Een gezin écht vooruit helpen, dat geeft mij voldoening.”

Na bijna 10 jaar als hbo-kinderverpleegkundige op de kinderafdeling van het ziekenhuis gewerkt te hebben is Hilde bij Vivre komen werken als zorgcoördinator. In deze rol merkte Hilde dat ze het meest blij wordt van de huisbezoeken aan cliënten waarbij samen gekeken wordt wat de best passende zorg voor het hele gezin is. Inmiddels werkt Hilde als indicerend kinderverpleegkundige waarbij zij de zorgvraag en hulpbehoefte indiceert voor cliënten.

Als indicerend kinderverpleegkundige komt Hilde bij de gezinnen thuis om de zorgvraag van het kind en de hulpbehoefte van het gezin te inventariseren. Hilde vertelt: “De zorg voor een kind met extra hulpbehoefte is vaak complex, ouders weten niet altijd wat de mogelijkheden zijn. Samen met ouders en kind op zoek gaan naar de best passende zorgverlening voor het hele gezin is een enorme uitdaging.”

Om deze best passende zorgverlening te vinden heeft Hilde veel contact met andere disciplines, zoals artsen, (specialistisch) verpleegkundigen en scholen. Hiernaast werkt zij veel samen met de gemeente. Regelmatig neemt zij deel aan een multidisciplinair overleg (MDO). “Wanneer het lukt om samen met alle betrokkenen één goed plan voor het hele gezin te maken ben ik enorm trots.”
Als blijkt dat de best passende zorg verleend kan worden als ouders deze zelf inkopen, stelt Hilde een zorgplan op waarbij zij een indicatie afgeeft voor een persoonsgebonden budget (PGB), soms in combinatie met ZIN-zorg. Deze aanvraag dienen ouders in bij de zorgverzekeraar. “Het contact met zorgverzekeraars is laagdrempelig, we weten elkaar te vinden en houden elkaar scherp.”

Naast indicerend kinderverpleegkundige is Hilde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze rol vervult zij samen met een collega. “Wanneer er zorgen zijn rondom de veiligheid in een gezin, dan kunnen collega’s bij ons terecht voor advies.We coachen en ondersteunen collega’s bij het bespreekbaar maken van signalen van onveiligheid en het handelen zoals de wet Meldcode dat voorschrijft. Ook geven wij scholingen rondom dit onderwerp aan collega’s binnen Vivre. Dat is een hele leuke en uitdagende aanvulling op mijn functie.”

Leer meer medewerkers kennen