Vivre Logo Contact ons
Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivre Kinderthuiszorg © 2023

Onze zorgvormen
Hoe wij kinderen helpen.

Sommige kinderen hebben langdurig verpleegkundige zorg of toezicht nodig. Voor andere kinderen is tijdelijke gespecialiseerde zorg noodzakelijk. Daarnaast kan gespecialiseerde verpleegkundige opvang buiten huis voor gezinnen die met intensieve zorg te maken hebben een uitkomst zijn.