Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

Veelgestelde vragen

Om de best passende kindzorg thuis of op locatie te kunnen bieden bekijken we samen wat de zorgvraag is en stellen we een zorgleefplan op. In dit plan nemen we de zorgbehoefte van je kind mee, want jij en je kind kunnen vaak zelf aangeven waar deze behoefte ligt. Daarnaast kijken we uiteraard naar het gezin.

Kan ik stage lopen bij jullie?

Momenteel zijn er geen mogelijkheden om binnen Vivre Kinderthuiszorg stage te lopen. Mogelijk zal er vanaf 2025 weer het een en ander mogelijk zijn. Bij vragen mag je altijd contact opnemen met opleiding@vivrektz.nl.

Heeft Vivre Kinderthuiszorg een wachtlijst? 

We werken in verschillende regio’s. Soms hebben we in een regio geen beschikbaarheid van verpleegkundigen om de zorgvraag in te vullen. Het is mogelijk om dan op een wachtlijst te komen tot we wel deze ruimte hebben.

Kunnen we terecht bij jullie voor een indicatiestelling?

Vivre Kinderthuiszorg heeft een team van indicerend hbo-kinderverpleegkundigen die bij jullie thuis komen om een indicatie te stellen volgens de Handreiking Indicatieproces Kinderzorg.

Heb ik een verwijzing nodig voor de zorgverlening van een arts?

Een zorgvraag kan via verschillende manieren bij ons terecht komen. Zorg voor het specialistisch verpleegkundig team komt altijd tot stand via een verwijzing van een specialist of huisarts. Voor de blokzorg die gegeven wordt door het reguliere zorgteam kan deze zorg ook aangevraagd worden door ouders zelf. Het is aan de zorgcoördinator, die indicerend kinderverpleegkundige is, om te inventariseren of er een hulpbehoefte is waarvoor (kinder-)verpleegkundige zorg nodig is.

Welke soorten zorg bieden jullie aan? 

Binnen Vivre Kinderthuiszorg biedt het team Reguliere Zorg (blokzorg). Dit is zorg die minimaal 2 uur duurt om ouders ouders te ontlasten in de zorg van hun zieke kind. Daarnaast biedt het Specialistisch Verpleegkundig Team zorg voor kortere zorgmomenten. Er worden dan specifieke handelingen verricht, bijvoorbeeld: toedienen van chemotherapie, darmspoelen, wondzorg, diabeteszorg, infusietherapie, stomazorg, katheteriseren. Kijk bij ‘ONZE ZORG’ voor de handelingen die wij verrichten.

Is er werk voor mij in mijn regio? 

Vivre Kinderthuiszorg verleent zorg binnen verschillende regio’s. Deze regio is onderhevig aan veranderingen en afhankelijk van ons aanbod van bekwame en bevoegde (kinder)verpleegkundigen.

Afhankelijk van de zorgvragen in de regio zijn er vacatures, bekijk de vacatures hier.

Kan ik bij jullie vrijwilligerswerk doen? 

Binnen ons verpleegkundig kinderzorghuis Villa Vivre zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van helpen bij het eten, voorlezen, spelen, (huishoudelijke) klusjes doen, tuin bijhouden. Meer informatie: Villa Vivre.

Hoe ziet een team eruit? 

Binnen de Reguliere Zorg werken we met zorgteams per cliënt. Dit betekent dat je als verpleegkundige werkzaam kunt zijn binnen verschillende teams. Binnen het Specialistisch Verpleegkundig Team verleen je zorg op basis van zorgroutes, je bent dan onderdeel van het regioteam.

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? 

Binnen Vivre Kinderthuiszorg bieden we scholing aan die gericht is op kindzorg, zoals: palliatieve zorg, canule- en beademingszorg, herkennen en omgaan met kindermishandeling. Daarnaast zijn er verschillende neventaken die je als (kinder)verpleegkundige naar interesse kunt oppakken. De opleiding tot kinderverpleegkundige kun je ook bij ons volgen. 

Kan ik zonder specialisatie kinderverpleegkunde bij jullie werken?  

Ja dit kan. We geven er de voorkeur aan dat je te zijner tijd de opleiding tot kinderverpleegkundige volgt. Deze is te volgen binnen de organisatie. 

Hoe kan ik een klacht indienen? 

We streven als organisatie naar de beste zorg, toch kan er zich een situatie voordoen waarover je niet tevreden bent. Voor Vivre Kinderthuiszorg is het van belang dat die klacht wordt geuit. Meer over onze klachtenregeling vind je hier.

Onze medische handelingen

Onze (kinder)verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam om de volgende medische handelingen uit te voeren.

Tracheacanulezorg

Het wisselen van de canule, toedienen van zuurstof, uitzuigen.

Katheteriseren

Bij een blaaskatheterisatie brengen we een dun flexibel buisje (katheter) in de plasbuis. Zo kan de blaas leeglopen. Bij een blaasspoeling brengt de verpleegkundige een vloeistof in via de katheter. Zowel met een verblijfskatheter als een eenmalige katheter.

Stomaverzorging

Alle handelingen rondom de stomazorg. Ileostoma, colostoma, urostoma.

Sondezorg

Toedienen van medicatie en/of voeding, wisselen van de sonde. Bijvoorbeeld PEG-sonde, neusmaagsonde, gastrostomie, MIC-KEY button.

Diabeteszorg

Vervangen van sensors, bloedsuiker meten, insuline toedienen via pomp of pen.

Thuisbeademing

Beademing via tracheacanule of via kapbeademing over neus en mond.

Toedienen chemotherapie

Het toedienen van Cytarabine via de aangeprikte Port-a-cath. Na toediening flushen en hepariniseren.

Klysma toedienen

Via het klysma wordt vloeistof toegediend waardoor de stoelgang op gang komt of obstipatie verholpen wordt.

Monitorbewaking

Hartslag- en saturatiebewaking en handelen indien nodig. Bijvoorbeeld bij een epileptisch insult.

Wondzorg

Verzorging van alle soorten wonden. Zoals o.a. brandwonden, operatiewonden, doorligwonden.

Darmspoelen

Lauwwarm water wordt rectaal ingebracht via een canule met of zonder pomp (peristeen sysmteem).

Toedienen Immunoglobuline

De immuunglobuline kan intraveneus (in een ader) of subcutaan (onder de huid) worden toegediend.

Staan de handelingen die het kind krijgt niet in de lijst?

Neem contact met ons op voor de eventuele mogelijkheden, het kan zijn dat wij toch kunnen helpen.