Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

Persoonlijke zorg op maat. Omdat ieder kind uniek is.

De (kinder)verpleegkundigen werken in kleine teams, zo raakt het kind vertrouwd met de zorgverleners. We kijken ook altijd naar wat het gezin nodig heeft en stellen een individueel zorgplan op.

Over onze zorg

Wij bieden verschillende zorgvormen aan: de reguliere zorg is er voor vaste, geplande zorg. Het SVT (Specialistisch Verpleegkundig Team) rijdt routes voor meer kortdurende medische handelingen.

De Reguliere Zorg is meestal vaste, geplande zorg, verdeeld in blokken van meerdere uren, we noemen dit ook wel blokzorg. De (kinder)verpleegkundigen werken in kleine teams. Zo raakt het kind vertrouwd met de zorgverleners. We kijken altijd naar wat het gezin nodig heeft en stellen een individueel zorgplan op. De ouders of vertegenwoordigers krijgen door onze zorg tijd om te werken, te ontspannen of om tijd aan de andere kinderen te besteden.

Het SVT rijdt routes om specialistische medische handelingen uit te voeren, we noemen dit ook wel routezorg. We bekijken altijd hoe we de handeling bij ieder kind individueel het beste kunnen uitvoeren. Soms heeft een kind of ouder zelf al een idee en anders gaan we samen op zoek naar de beste manier.

Reguliere zorg (blokzorg)

Verpleegkundige zorg toegespitst op de unieke gezinssituatie

Het kan zijn dat je kind een tijd in het ziekenhuis heeft gelegen. Dan is de stap naar huis best spannend. Als het mogelijk is geven we de voorkeur aan een warme overdracht: onze (kinder)verpleegkundige komt naar het ziekenhuis waar je kind ligt. We bespreken met de verpleegkundigen van het ziekenhuis en de ouders of vertegenwoordigers wat de beste manier is om voor het kind te zorgen. We stellen een zorgplan op waarin staat welke specifieke zorg en aandacht wenselijk en nodig is. We evalueren dat op vaste momenten en passen dit aan waar nodig.

Het kan ook zijn dat je de zorg voor je kind lang zelf hebt gedaan maar dat door omstandigheden dit (tijdelijk) niet meer gaat. Ook dan komen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

In overleg met onze afdeling planning stellen we een team samen, zodat er vaste gezichten zijn die in huis of op locatie komen. Het is ook mogelijk dat wij de specialistische medische handelingen in alle rust in de thuissituatie of op locatie komen aanleren aan de ouders, vertegenwoordigers of anderen in het (sociale) netwerk.

SVT - Specialistisch Verpleegkundig Team (routezorg)

Onze (kinder)verpleegkundigen komen voor specialistische verpleegkundige handelingen thuis of op locatie.

Naast dat wij thuis komen bij de gezinnen komen wij ook op andere locaties waar de specialistische verpleegkundige handelingen uitgevoerd kunnen worden, zoals op school, op het kinderdagverblijf of zelfs in een vakantiehuis. Onze (kinder)verpleegkundigen zijn speciaal geschoold om uiteenlopende handelingen uit te voeren speciaal bij kinderen. Voorbeelden zijn: katheteriseren, darmspoeling, sondezorg, diabeteszorg, verzorging stoma, chemotherapie toedienen, tracheacanulezorg.

De eerste keer dat wij langskomen zullen wij de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen en te bekijken hoe de handeling het beste en fijnste kan verlopen. Ieder kind is uniek en daar past ook een individuele aanpak bij. Wij noteren dat in het zorgplan, zodat alle (kinder)verpleegkundigen uit het team zo passend mogelijk kunnen handelen.

Onze medische handelingen

Onze (kinder)verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam om de volgende medische handelingen uit te voeren.

Tracheacanulezorg

Het wisselen van de canule, toedienen van zuurstof, uitzuigen.

Katheteriseren

Bij een blaaskatheterisatie brengen we een dun flexibel buisje (katheter) in de plasbuis. Zo kan de blaas leeglopen. Bij een blaasspoeling brengt de verpleegkundige een vloeistof in via de katheter. Zowel met een verblijfskatheter als een eenmalige katheter.

Stomaverzorging

Alle handelingen rondom de stomazorg. Ileostoma, colostoma, urostoma.

Infusietherapie

Toedienen van vocht of medicatie via infuus. Bijvoorbeeld via PICC-lijn, Hickman/Broviac-lijn, midline, perifeer infuus of Port-a-cath. Tevens verzorging. Aanleggen perifeer infuus.

Sondezorg

Toedienen van medicatie en/of voeding, wisselen van de sonde. Bijvoorbeeld PEG-sonde, neusmaagsonde, gastrostomie, MIC-KEY button.

Diabeteszorg

Vervangen van sensors, bloedsuiker meten, insuline toedienen via pomp of pen.

Thuisbeademing

Beademing via tracheacanule of via kapbeademing over neus en mond.

Toedienen chemotherapie

Het toedienen van Cytarabine via de aangeprikte Port-a-cath. Na toediening flushen en hepariniseren.

Klysma toedienen

Via het klysma wordt vloeistof toegediend waardoor de stoelgang op gang komt of obstipatie verholpen wordt.

Monitorbewaking

Hartslag- en saturatiebewaking en handelen indien nodig. Bijvoorbeeld bij een epileptisch insult.

Wondzorg

Verzorging van alle soorten wonden. Zoals o.a. brandwonden, operatiewonden, doorligwonden.

Darmspoelen

Lauwwarm water wordt rectaal ingebracht via een canule met of zonder pomp (peristeen sysmteem).

Toedienen Immunoglobuline

De immuunglobuline kan intraveneus (in een ader) of subcutaan (onder de huid) worden toegediend.

Staan de handelingen die het kind krijgt niet in de lijst?

Neem contact met ons op voor de eventuele mogelijkheden, het kan zijn dat wij toch kunnen helpen.

Indicatiestelling

Onze indicerend kinderverpleegkundigen komen bij het gezin thuis om de zorgvraag van het kind en de hulpbehoefte van het gezin inventariseren.

Het kan zijn dat je als ouder of verzorger (deels) zelf zorg in wilt kopen. Bijvoorbeeld wanneer de zorgverlening door een organisatie die Zorg In Natura (ZIN-zorg) verleent niet geheel passend is voor je gezin. Dit kun je doen met behulp van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Uit dit budget kun je als ouder formele zorgverleners, zoals ZZP (kinder)verpleegkundigen, en informele zorgverleners, zoals familie en naasten, inkopen om de zorg voor je kind te verlenen.
Een indicatie kan ook een combinatie zijn van PGB en ZIN zorg.

 

Als er sprake is van kinderverpleegkundige zorg valt deze zorg onder de zorgverzekeringswet. De indicatie wordt dan gesteld door een indicerend hbo-kinderverpleegkundige.

De indicerend kinderverpleegkundige van Vivre Kinderthuiszorg inventariseert samen met het kind en de ouders/verzorgers wat de zorgvraag en de hulpbehoefte is aan de hand van vier kindleefdomeinen volgens de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK). Samen met kind en ouders/verzorgers wordt een zorgplan opgesteld. Aan de hand hiervan stelt de indicerend kinderverpleegkundige een indicatie die door ouders/verzorgers aangevraagd wordt bij de zorgverzekeraar. Zodra de zorgverzekeraar de indicatie toekent kun je als ouder/verzorger zelf de zorg voor je kind inkopen.

Terminale zorg

Wanneer je kind niet meer beter wordt en de artsen hebben verteld dat je kind zal overlijden.

Terminale thuiszorg bij kinderen biedt ondersteuning en comfort aan ernstig zieke kinderen en hun families in de laatste fase van het leven. Onze (kinder)verpleegkundigen staan klaar om medische zorg, pijnbestrijding en professionele steun te bieden, allemaal in de vertrouwde omgeving van het gezin. Deze vorm van zorg streeft ernaar om het kind en zijn of haar familie een waardige en liefdevolle laatste periode samen te geven.

We bekijken met elkaar wat er nog kan en wat ieders wensen daarin zijn. Wij hebben ervaring met terminale zorg en kunnen verschillende handreikingen doen. Indien nodig of wenselijk kunnen wij de mogelijkheden bekijken om dag en nacht het gezin bij te staan in deze fase.

Over villa vivre

Villa Vivre is ons verpleegkundig kinderzorghuis voor chronisch en acuut zieke kinderen.

Villa Vivre is een kleinschalig, tweede thuis waar ouders/vertegenwoordigers hun kind met een gerust hart naartoe kunnen brengen om te kunnen werken of bijvoorbeeld nieuwe energie op te doen.