Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

Financiering

Het organiseren van passende zorg voor je zieke kind is vaak al een hele klus. Het is prettig als de financiering goed geregeld is en je je hier geen zorgen meer over hoeft te maken.

Vivre Kinderthuiszorg verleent zorg vanuit verschillende financieringsstromen. Onze zorgcoördinatoren informeren je graag over de mogelijkheden.

Omdat elke situatie anders is zijn er verschillende vormen van financiering.

Hieronder beschrijven we drie financieringsmogelijkheden. Neem contact op met onze zorgcoördinatoren voor meer informatie, advies of om samen de zorg- en indicatiemogelijkheden te bekijken.

1

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hangt de verpleegkundige zorg en/of verzorging die je kind nodig heeft samen met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop? Dan valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Binnen Vivre Kinderthuiszorg werken hbo-kinderverpleegkundigen die bevoegd zijn om zorg binnen de Zorgverzekeringswet te indiceren (zowel Zorg in Natura als Persoonsgebonden Budget). Zij inventariseren de zorgvraag en hulpbehoefte van kind en gezin en beoordelen of deze zorg passend is binnen deze financieringsstroom. Vivre Kinderthuiszorg heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Zorg verleend door Vivre Kinderthuiszorg wordt als ‘Zorg in Natura’ rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Kindzorg vanuit de Zorgverzekeringswet valt onder het basispakket. Voor deze zorg is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

2

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wanneer je kind een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg of hier (mogelijk) aanspraak op kan maken, is het ook mogelijk om zorg te ontvangen van Vivre Kinderthuiszorg.

Vivre Kinderthuiszorg heeft voor WLZ-zorg een contract met enkele zorgkantoren. Deze zorg wordt als ‘Zorg in Natura’ verleend en rechtstreeks bij het zorgkantoor in de regio gedeclareerd.

Wanneer (nog) geen contract is gesloten met het zorgkantoor in de regio, dan kan WLZ-zorg ingezet worden vanuit de financieringsvorm Persoonsgebonden budget (PGB).

3

Jeugdwet

Wanneer je kind een indicatie heeft vanuit de Jeugdwet of hier (mogelijk) aanspraak op kan maken, dan kan zorgverlening door Vivre Kinderthuiszorg mogelijk ook passend zijn.

Vivre Kinderthuiszorg heeft een contract met enkele gemeenten. In de meeste gevallen wordt gewerkt met een maatwerkovereenkomst, afgestemd op de zorgvraag en hulpbehoefte van kind en gezin.

Meer weten over onze tarieven?

Wil je meer informatie over de tarieven van Vivre Kinderthuiszorg? Neem dan contact op. Wij informeren je graag.

Onze zorgvormen
Hoe wij gezinnen helpen