Klachtenregeling

Vivre Kinderthuiszorg wil goede zorg leveren waarbij het kind zich fijn en veilig voelt en waar ouders tevreden over zijn.

Het kan voorkomen dat je niet (helemaal) tevreden bent. Heb je suggesties om de zorgverlening te verbeteren of wil je een klacht indienen? Laat het ons weten, dan kunnen we samen kijken wat we er aan kunnen doen.

Interne klachtenafhandeling
De eerste stap is om je ontevredenheid te bespreken met de betreffende medewerker. Kom je er samen niet uit, dan kan de ontevredenheid telefonisch of face-to-face geuit worden naar de kantoormedewerkers van Vivre Kinderthuiszorg. Leidt ook dit niet tot de gewenste oplossing of geef je de voorkeur aan schriftelijke communicatie, dan kun je de klacht schriftelijk indienen middels het klachtenformulier. Deze kan digitaal worden ingediend of per post verstuurd worden naar Vivre Kinderthuiszorg t.a.v. de onafhankelijke klachtenfunctionaris, Parallelweg 6-01, 5051 HG Goirle. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Vivre Kinderthuiszorg, Myriam de Roo, onderzoekt dan de klacht en komt binnen 4 weken met een oplossing zoals een gesprek of bemiddeling.

Externe klachtenafhandeling
Ben je het niet eens met de afhandeling door onze klachtenfunctionaris, dan kun je de klacht in behandeling laten nemen door De Geschillencommissie Zorg Algemeen, de erkende geschilleninstantie waar Vivre Kinderthuiszorg bij is aangesloten. Klachten kunnen digitaal worden ingediend of per post door het vragenformulier te downloaden en op te sturen naar Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Meer informatie over de werkwijze en het klachtenreglement van De Geschillencommissie is te lezen op de website van De Geschillencommissie.