Klachtenregeling

Vivre Kinderthuiszorg wil goede zorg leveren waarbij het kind zich fijn en veilig voelt en waar ouders tevreden over zijn.

Het kan voorkomen dat je niet (helemaal) tevreden bent. Heb je suggesties om de zorgverlening te verbeteren of wil je een klacht indienen? Laat het ons weten, dan kunnen we samen kijken wat we er aan kunnen doen.

Interne klachtenafhandeling

De eerste stap is om je ontevredenheid te bespreken met de betreffende medewerker(s). Kom je er samen niet uit, dan kun je je ontevredenheid telefonisch of in een persoonlijk gesprek uiten aan de medewerkers van kantoor van Vivre Kinderthuiszorg of middels het digitale klachtenformulier rechtstreeks naar kantoor versturen. Binnen 1 week wordt de klacht in behandeling genomen en wordt samen gekeken naar een oplossing.

Voel je je door de medewerker(s) van kantoor niet gehoord en vind je het fijn dat de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Vivre ingeschakeld wordt, dan kun je de klacht rechtstreeks versturen naar de klachtenfunctionaris middels het klachtenformulier klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Vivre Kinderthuiszorg, Julius de Roo, onderzoekt dan de klacht en komt binnen 4 weken met een oplossing zoals een gesprek of bemiddeling.

Externe klachtenafhandeling

Ben je het niet eens met de afhandeling door onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kun je de klacht in behandeling laten nemen door De Geschillencommissie Zorg Algemeen, de erkende geschilleninstantie waar Vivre Kinderthuiszorg bij is aangesloten. Klachten kunnen digitaal worden ingediend of per post door het vragenformulier te downloaden en op te sturen naar Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie over de werkwijze en het klachtenreglement van De Geschillencommissie is te lezen op de website van De Geschillencommissie, https://www.degeschillencommissiezorg.nl.