Over Vivre Kinderthuiszorg

Iedere gezinssituatie is uniek. Een gezinssituatie met een chronisch of acuut ziek kind is nog unieker. Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Intensieve kindzorg op maat

Om de best passende kindzorg thuis of op locatie te kunnen bieden bekijken we samen wat de zorgvraag is en stellen we een zorgleefplan op. In dit plan nemen we de zorgbehoefte van je kind mee, want jij en je kind kunnen vaak zelf aangeven waar deze behoefte ligt. Daarnaast kijken we uiteraard naar het gezin in zijn totaliteit. De verpleging, verzorging en/of begeleiding wordt hier op toegespitst.


Onze zorgmogelijkheden:
 

  • Vaste verpleegkundigen in een klein team
  • Je bepaalt zelf hoe je de ge├»ndiceerde uren wilt inzetten
  • Zorg toegespitst op de unieke gezinssituatie
  • Mogelijkheid voor zorg op vakantie of een andere locatie
  • Zorg in de laatste levensfase van je kind
  • (Logeer)opvang bij kinderhotel Villa Vivre


Onze kinderverpleegkundigen:

Onze (kinder)verpleegkundigen nemen de medische, persoonlijke en/of pedagogische zorg deels of geheel uit handen. Zij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar om de zorg te bieden die je kind en gezin nodig heeft.

  • Zijn gespecialiseerd en geschoold in alle medische handelingen
  • Zorgen dat je kind zich fijn en veilig voelt
  • Worden regelmatig bijgeschoold om de meest optimale zorg te kunnen leveren
  • Bieden 24 uur per dag planbare zorg en zijn beschikbaar voor extra inzet

Kwaliteit

Als je de zorg voor je zieke kind uit handen geeft, wil je dit met een gerust hart kunnen doen. Vivre Kinderthuiszorg is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit betekent dat wij voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen voor de geleverde zorg. Er vindt ieder jaar een toetsing plaats om deze certificering te behouden.