Vivre Logo Contact ons
Contact

Vragen? Neem contact op

Meer informatie over Vivre? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

Privacybeleid

Vivre Kinderthuiszorg draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden opgeslagen en verwerkt. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij vragen, waarvoor we die gebruiken en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals bijvoorbeeld het contactformulier en delen van vacatures) is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens te registeren, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met jou te kunnen opnemen in het kader van je vraag, klacht of sollicitatie.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Wij bewaren deze gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen en verstrekken deze niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die aangegaan is met ons of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Onze zorgvormen
Hoe wij kinderen helpen.

Sommige kinderen hebben langdurig verpleegkundige zorg of toezicht nodig. Voor andere kinderen is tijdelijke gespecialiseerde zorg noodzakelijk. Daarnaast kan gespecialiseerde verpleegkundige opvang buiten huis voor gezinnen die met intensieve zorg te maken hebben een uitkomst zijn.