Specialistische handelingen

Ieder kind wilt het liefst zo snel mogelijk weer naar huis, maar kunnen de handelingen die in het ziekenhuis plaatsvinden ook thuis doorgaan? In de meeste gevallen kan dat zeker. Vivre Kinderthuiszorg heeft een specialistisch verpleegkundig team dat deze handelingen in de thuissituatie kan uitvoeren.  Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met ervaring binnen deze bijzondere vorm van verpleging. Het kind hoeft dus niet meer langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis te verblijven en kan deze complexe verpleegkundige zorg in de vertrouwde omgeving krijgen.
Daarnaast kunnen de verpleegkundigen ook ingezet worden om instructies te geven aan zorgprofessionals of mantelzorgers.

Welke handelingen kunnen er in de thuissituatie plaatsvinden?

  • Infuusbehandeling (toedienen van vocht, voeding of medicatie via een infuus)
  • Port-a- cath/PICC/centraal veneuze lijn (verzorging en bloedafname)
  • Pijnbestrijding (via injecties of pompen, sc./i.m./i.v)
  • Catheters verwisselen (blaas-supra pubis)
  • Sondes verwisselen (maag-neus/PEG/Mic- key)
  • Tracheacanule zorg
  • Diabeteszorg
  • Wondverzorging/therapie
  • Palliatieve sedatie

Staat de handeling die het kind krijgt niet in het lijstje? Neem vrijblijvend contact op met Vivre Kinderthuiszorg om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer zijn wij bereikbaar?
Het specialistisch verpleegkundig team van Vivre Kinderthuiszorg is 24 uur per dag/ 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer: 013-8894539.

Hoe kunt u gebruik maken van het specialistisch verpleegkundig team van Vivre Kinderthuiszorg?
Om zorg vanuit dit team te krijgen is er een verwijzing van de huisarts of de behandelend specialist nodig. De arts geeft de opdracht om een bepaalde handeling bij uw kind uit te laten voeren.
Uiteraard is het team ook door collega-zorgorganisaties te benaderen om een samenwerking in de zorg voor het kind aan te gaan.

Heeft u behoeft aan informatie over het specialistisch verpleegkundig team of heeft u een vraag over de mogelijkheden?
Neem tijdens kantooruren contact op met en van onze medewerkers via:

Vivre Kinderthuiszorg
Parallelweg 6-01
5051 HG Goirle
tel: 013-8894539
mail: info@vivrekinderthuiszorg.nl